Cenník

 

Individuálne ubytovanie s raňajkami

Položka Cena
1 - 2 noci v termínoch apríl - december 40,00 
1 - 2 noci v termínoch január - marec 45,00
3 a viac nocí v termínoch apríl - december 37,00
3 a viac nocí v termínoch január - marec 40,00

 

Ubytovanie je od 14:00 hodiny do 18:00 hodiny, odubytovanie je od 8:00 hodiny do 10:00 hodiny.

Ubytovaní hostia majú grátis vstup do bazéna v čase od 15:00 hodiny do 17:00 hodiny.

Rekreačný poplatok je 1,00€/ deň/ dospelá osoba a 0,50€/ deň/ dieťa.

Za ubytovanie s penziu sa platí pri ubytovaní.

 

 

Stravovanie

Položka Cena
Raňajky sú v cene ubytovania 00,00
Polpenzia - doplatok za večeru 8,50
Plná penzia - doplatok za obed a večeru 15,00
Dieťa od 3 do 5 rokov, zľava z penzie 50 %

 

 

 

 

Víkendové balíčky zima 2023

Položka Cena
Balík víkend - dospelý 102,00 
Balík víkend - detská cena

92,00

V cene je 2x ubytovanie, 2x polpenzia a 2x miestny poplatok. Víkendové balíčky sa nedajú uplatniť počas sviatkov.

Ubytovaní hostia majú u nás zľavu 10 % na celodenný lístok v stredisku SKI Čertov.

Na uplatnenie zľavy je potrebné na stredisku SKI Čertov sa preukázať dokladom o zaplatení ubytovania vystavený hotelom František.

Pri obsadení izby jednou dospelou osobou účtujeme príplatok 50% z ceny ubytovania.

 

 

 

 

Top termíny

Cena zahŕňa ubytovanie a polpenziu v uvedených termínoch na celý pobyt.

Položka Cena
Silvester 2024 (dospelý/pobyt s polpenziou a silvestrovským večerným menu od 30.12.2023 do 2.1.2024) 229,00 € / osoba
Silvester 2024 (dieťa/pobyt s polpenziou a silvestrovským večerným menu od 30.12.2023 do 2.1.2024) 169,00 € /osoba
Veľká noc 15.04. - 18.04.2023 / dospelý / polpenzia 199,00 € / osoba
Veľká noc 15.04. - 18.04.2023 / cena za dieťa / polpenzia 149,00 € / osoba
skrátenie pobytu o 1 noc / dospelý zníženie ceny o 25€
skrátenie pobytu o 1 noc / dieťa zníženie ceny o 20€
príplatok za ubytovanie 1 osoby na izbe 50 % z uvedených cien

 

 

 

 

Skupinové ubytovanie

Firemné školenia, rodinné oslavy a svadby majú cenu stanovenú dohodou.

Bazén je cez sezónu od 29.12. do 31.10. pre ubytované skupinové objednávky zdama / 2 x vstup do bazéna/.

Mimo sezóny od 1.11. do 28.12. je bazén sprístupnený za poplatok 299€. 

 

 

 

 

Lyžiarsky výcvik

Položka Cena
Lyžiarsky výcvik pre žiakov základnej školy           

(zahŕňa ubytovanie a plnú penziu)

5 dní / 4 noci 142,00,- €/ žiak
Lyžiarsky výcvik pre žiakov strednej školy           

(zahŕňa ubytovanie a plnú penziu)

5 dní / 4 noci 149,00,- €/ žiak
Lyžiarsky inštruktor 590,- € / pobyt, 4 x noc / 5 x  deň
Zdravotník

590,- € / pobyt, 4 x noc / 5 x  deň (zdravotný dohľad, ubytovanie, plná penzia)

Hotelový vlek 12,- € / deň
Predĺženie pobytu o jednu noc

25,- € / žiak ZŠ /deň

27,- € / žiak SŠ /deň
Jeden hodinový vstup do vyhrievaného bazéna grátis
Ďalší skupinový vstup do bazéna 4,- € / žiak / hodina

 

 

 

 

Kurzy plávania

Položka Cena

Plavecký kurz pre žiakov základnej školy

(zahŕňa ubytovanie a plnú penziu)

5 dní/4 noci 129,- €/žiak
Plavecký inštruktor 590,- € / pobyt, 4 x noc / 5 x  deň
Zdravotník

590,- € / pobyt, 4 x noc / 5 x  deň (zdravotný dohľad, ubytovanie, plná penzia)

Animátor  55,- € / žiak / pobyt
Predĺženie pobytu o jednu noc 25,- € / žiak ZŠ /deň

 

 

 

 

Školy v prírode

Položka Cena
Škola v prírode pre žiakov základnej školy         

(zahŕňa ubytovanie a plnú penziu)

5 dní / 4 noci

122,- €/ žiak

Zdravotník

590,- € / pobyt, 4 x noc / 5 x  deň (zdravotný dohľad, ubytovanie, plná penzia)

Animátor 55,- € / žiak / pobyt
Predĺženie pobytu o jednu noc (sezóna jeseň)

25,- € / žiak ZŠ /deň

Jeden hodinový vstup do vyhrievaného bazéna grátis
Ďalší skupinový vstup do bazéna

4,- € / žiak / hodina

 

 

 

 

Letné tábory

Položka Cena
Letný tábor pre deti do 15 rokov            

(zahŕňa ubytovanie a plnú penziu)

8 dní / 7 nocí 30,- €/noc,dieťa / AKCIA 28, €/noc dieťa
Letný tábor pre deti do 15 rokov            

(zahŕňa ubytovanie a plnú penziu)

7 dní / 6 nocí 32,- €/noc,dieťa / AKCIA 29, €/noc dieťa
Letný tábor pre deti do 15 rokov                                                                                 6 dní / 5 noci

(zahŕňa ubytovanie a plnú penziu)

33,- €/noc,dieťa / AKCIA 30, €/noc dieťa

Množstevná zľava Cena na vyžiadanie
Inštruktor plávania / zdravotník

Cena na vyžiadanie

Počas aktuálnej akcie je v rámci pobytu zdarma 2 x vstup do vyhrievaného bazéna pre celú skupinu deti.
Ďalší skupinový vstup do bazéna 4,- € / dieťa / hodina

 

Ceny v cenníku sú platné od 20.12.2023, vrátane DPH 20%.

 

 

Reklamačný poriadok a storno podmienky hotela František*

K zabezpečeniu správneho postupu pri vybavovaní reklamácií nedostatkov na tovaroch a službách predávaných a poskytovaných v hoteli František* sa na základe zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa vydáva tento reklamačný poriadok:

ČLÁNOK I.

Právo na reklamáciu

Klient má právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb a vád zakúpených tovarov vrátane práva na ich odstránenie, výmenu, doplnenie, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb alebo tovarov.

ČLÁNOK II.

Predmet reklamácie

Nedostatky akosti stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe klient reklamuje ihneď pri zistení nedostatku, priamo u obsluhujúceho pracovníka. Ak nedostatky stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe sa týkajú množstva a hmotnosti, musia byť reklamované ešte pred započatím konzumácie.

Reklamáciu nedostatkov ostatného tovaru alebo služieb klient uplatní v hoteli, kde tovar alebo službu zakúpil ihneď, bez zbytočného odkladu, na základe pokladničného bloku z elektronickej registračnej pokladnice, v prípade tovaru najneskôr do konca záručnej doby. Bez predloženia dokladu o kúpe hotel nemusí reklamáciu uznať. Reklamáciu nedostatkov v ubytovaní je možné uplatniť predovšetkým u pracovníka recepcie, alebo kaviarne bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu nedostatkov v ubytovaní zanikne, pokiaľ nebolo uplatnené najneskôr do 1 mesiaca od poskytnutia služby.

Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží všetky relevantné doklady o poskytnutí služby alebo nadobudnutí tovaru, u ktorého vytýka vadu alebo nedostatok.

ČLÁNOK III.

Postup pri vybavovaní reklamácie

Stravovacie služby

Vady potravín sa považujú za neodstrániteľné. Ak sa vyskytne vada potravín, jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať ich výmenu alebo vrátenie zaplatenej čiastky, prípadne poskytnutie zľavy.

V prípade ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť alebo miera jedál a nápojov, má klient právo požadovať bezplatné, riadne a okamžité odstránenie vady.

Ubytovacie služby

Klient je oprávnený požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov a to:

výmena chybného alebo doplnenie chýbajúceho drobného vybavenia izby

pokiaľ nie je možné odstrániť vady technického charakteru (porucha vykurovacieho systému, prerušená distribúcia vody viac ako 3 hodiny, nedostatok teplej vody viac ako 3 hodiny, a pod.) a ak hotel nemôže klientovi poskytnúť iné náhradné ubytovanie, má klient právo na zľavu zo základnej ceny ubytovania alebo na odstúpenie od zmluvy pred prenocovaním a na vrátenie zaplatenej ceny za ubytovanie.

Každú reklamáciu prijíma pracovník recepcie alebo kaviarne, ktorý informuje klienta o príslušnom manažérovi, zodpovednom za riešene reklamácie. Reklamáciu vybavuje príslušný manažér, ktorý je povinný reklamáciu preskúmať, vydať písomné potvrdenie o prijatí reklamácie a rozhodnúť o spôsobe jej vybavenia.

Ak nie je možné reklamáciu vybaviť dohodou, je príslušný manažér povinný s klientom spísať záznam o reklamácii. V zázname klient uvedie presné označenie poskytnutej služby, alebo zakúpeného tovaru, čas kedy bola služba poskytnutá alebo tovar zakúpený a popis ich nedostatku. Ak klient pri uplatňovaní reklamácie odovzdá pracovníkovi hotela písomný doklad o poskytnutí služby alebo kúpe tovaru, musí byť táto skutočnosť v zázname o reklamácii výslovne uvedená.

O opodstatnenosti reklamácie rozhodne riaditeľ alebo príslušný manažér ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade potreby odborne posúdiť reklamovaný nedostatok je lehota na vybavenie reklamácie 30 dní.

Klient obdrží kópiu záznamu o reklamácii a spôsobe jej vybavenia, a po 14 dňoch je kontaktovaný za účelom zistenia spokojnosti s priebehom reklamačného konania.


 

Záloha za skupinové objednávky.

Výška zálohy je posudzovana na záklede objednaného počtu osôb a dĺžky pobytu.

Úhradou zálohy potvrdzuje objednávateľ pobytu záväznú objednávku uybytovania v plnom dohodnutom rozsahu.

Dodávateľ musi zabezpečiť, rezervovať záväzne potrebný počet miest na ubytovanie, stravovanie a v prípade objednávky spoločenskú miestnosť.

Vyplatenie zálohy pri zrušení záväznej rezervácie:

pri zrušení rezervácie / objednávky minimálne 60 dni pred nástupom na pobyt je možné presunúť objednávku na iný termín, alebo vyplatiť 80 % z uhradenej zálohy.

pri zrušení rezervácie / objednávky minimálné 30 dni pred nástupom na pobyt je možné presunúť objednávku na iný termín, alebo vyplatiť 50 % z uhradenej zálohy.

pri zrušení rezervácie / objednávky 1 – 29 dni pred nástupom na pobyt je možné presunúť objednávku na iný termín, nárok na vrátenie zálohy zaniká a čiastočne záloha pokrýva stratu z nezrealizovanej objednávky.

 

ČLÁNOK IV.

Súčinnosť hosťa pri vybavovaní reklamácie

Klient je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú k vybaveniu reklamácie najmä tým, že podá pravdivé informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru.

Ak si to povaha reklamácie vyžaduje, klient umožní pracovníkovi hotela prístup do priestoru, ktorý mu bol poskytnutý, aby sa presvedčil o oprávnenosti reklamácie.

ČLÁNOK V.

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.10.2015

Martin Sieklik

Riaditeľ hotela František*

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia